IMG_0683.JPG

Contributie


CONTRIBUTIEREGELING SEIZOEN 2019/2020.

De peildatum voor de KNHB-leeftijdscat. bij de junioren is 1 oktober. 

 Abonnement  Incasso  Factuur
     
 Funkey  €   75,00  €   82,50
 Jeugd F  € 140,00  € 147,50
 Jeugd E,D,C  € 150,00  € 157,50
 Jeugd B,A, Studenten  € 160,00  € 167,50
 Studenten alleen wedstrijden   €   70,00  €   77,50
 Heren / Dames  € 190,00  € 197,50
 Veteranen / Veterinnen  € 190,00  € 197,50
 Trimmers/Trainingsleden  € 135,00  € 142,50
 Zaalhockey / Midwinter   €   55,00  €   57,50
     


De jaarcontributie is verschuldigd voor aanmelding tot 31 december.
Voor aanmelding na 1 januari wordt de helft van de  contributie in rekening gebracht.
Aanmelding na 1 april bedraagt 50,00 euro.

Onze vereniging hanteert familiekorting. Bij 4 of meer leden van één gezin ontvangt U een korting van 20 % op de te betalen contributie.

BETALINGSVOORWAARDEN
De betaling vind plaats middels automatische incasso:
De incasso vindt plaats op 1 september. ( een termijn)

Afwijkende incasso is in overleg met de penningmeester altijd mogelijk.
De zaalhockey/midwintercontributie wordt per 15 januari geïncasseerd.
Bankrekeningnummer NL12RABO032.55.44.158 tnv Harlinger MHC

Enkele leden betalen per factuur:  (nieuwe leden alleen automatische incasso)
U ontvangt begin september een factuur . Betaling dient uiterlijk 1oktober plaats te vinden. Indien op 1 oktober de contributie niet betaald is ontvangt u een herinnering .
De leden die op 1 november nog steeds niet betaald hebben zonder een regeling te hebben getroffen met de penningmeester , krijgen nogmaals een herinnering , verhoogd met een boete van € 15,00. Bovendien zijn deze leden vanaf dat moment niet meer speelgerechtigd totdat de volledige contributie inclusief boete betaald is.

NIET IN STAAT OM TE BETALEN
Indien u niet in staat bent de verschuldigde contributie te voldoen, graag binnen drie weken na ontvangst van de eerste rekening contact opnemen met de penningmeester . Deze zal dan met u overleggen op welke wijze de betaling wel kan geschieden.
contact penningmeester via: [email protected] 

SPEELVERBOD
Leden die niet tijdig aan hun betalingsverplichtingen voldoen en geen speciale regeling met de penningmeester hebben getroffen, krijgen een speelverbod tot het moment dat de contributie volledig voldaan is. Een speelverbod zal middels een schrijven aan het betrokken lid, de technische commissie en de coach van het desbetreffende team worden meegedeeld.

TUSSENTIJDSE OPZEGGING
Tussentijdse opzeggingen of tijdelijk niet kunnen spelen geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van de contributie. 

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP
Opzeggen van het lidmaatschap kan via het opzegformulier op onze website onder menu CLUB wat u vindt in LISA na te zijn ingelogd. U mag ook een email  sturen naar  [email protected] voor 1 mei van het lopende jaar.

 
Opzeggen kan uitsluitend op deze manier.  Mededelingen aan trainers en coaches zijn niet voldoende, omdat hierdoor misverstanden kunnen ontstaan en bij de voorbereiding voor het komend seizoen onnodige fouten worden gemaakt.
Indien je zeker weet, dat je het komend seizoen niet gaat spelen zeg dan uiterlijk voor 1 mei op.
Is het door bij voorbeeld examens nog onzeker of je het volgende seizoen nog bij ons speelt, dan kan onder voorbehoud opzeggen.

 

Shop hier je HMHC kleding

Twitter

Hoofdsponsor

         

  

Vandaag jarig

Berber Kloosterman